Sayfalar

Arşiv

VI. TÜRK VE İSLÂM DÜNYASI ÇOCUK EDEBİYATI ÇALIŞTAYI

VI. TÜRK VE İSLÂM DÜNYASI ÇOCUK EDEBİYATI ÇALIŞTAYI

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2015 yılından beri her yıl ekim ayında Türk ve İslâm Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı düzenlenmektedir. İlki 25 Ekim 2015 tarihinde, ikincisi 23 Ekim 2016 tarihinde, üçüncüsü 22 Ekim 2017, dördüncüsü 21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da, beşincisi 20 Ekim 2019 Pazar günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenmiş olan Türk ve İslâm Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı’nın altıncısı 27 Ekim 2020 Pazar günü düzenlenecektir.

Çalıştay, “Türk ve İslâm Dünyası Çocuk Edebiyatı” ana teması çevresinde Türk ve İslâm Medeniyeti’ne katkı sağlamış halkların çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışmalar yapan şairler, yazarlar, çizerler, yayıncılar, akademisyenler, eğitimciler, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.

27 Ekim 2019 Pazar günü yapılacak VI. Türk ve İslâm Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı’nda,  ilk beş çalıştayda üzerinde çalışılmış olan üç tema ele alınacaktır. Ayrıca ilk çalıştaydan bu güne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirilecek, sürecin değerlendirmesi yapılacaktır.

Çalıştayın sonunda, tüm oturumlara katılan dinleyicilere Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından katılım belgesi verilecektir.

TEMALAR :
 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında Türkiye, Yurt Dışı Türkler, Akraba Topluluklar ve İslâm ülkeleri arasında ortak çalışmaların planlanması.
 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında uluslararası nitelikte bir ortak ödüllendirme sisteminin kural ve yöntemlerinin belirlenmesi ve sürecin işletilmesi.
 Türk ve İslam Dünyası Çocuk Edebiyatı Tarihi Yazma Projesi’nin ortak çalışma olarak hayata geçirilmesi.

ÇALIŞTAYIN AMAÇLARI:
1. Türkiye ile Yurt Dışı Türkler, Akraba Topluluklar ve İslâm ülkelerinin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanındaki mevcut durumlarının ve sorunlarının tespiti,
2. Ortak sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik yöntem ve çalışmaların belirlenmesi,
3. Kısa, orta ve uzun vadeli ortak çalışmalar için hedeflerin belirlenmesi ve bu alanlarda işbirliği yapılması,
4. Paydaş ülkelerde çocuk ve gençlik edebiyatının akademik alanda bağımsız bir disiplin olarak kabulüne zemin hazırlanması,
5. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında ortak antolojiler vb. yayınları hazırlayıp yayınlamak,
6. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında uluslararası nitelikte ortak bir ödüllendirme sisteminin ödül alanları ile ödüllendirme kural ve yöntemlerini belirlemek,
7. Türkiye ile “Türk ve İslâm Dünyası” tanımlaması içerisinde yer alan ülkelerin aydınları, yazarları, akademisyenleri ve çocukları arasında kültür ve gönül bağı oluşturmak,
8. Ortak kültür ve medeniyet değerlerimizin çocukluktan başlayarak tanıtılmasının ve yetişecek nesillere sanat ve edebiyat zevkinin erken yaşlarda verilmesinin gerekliliğine dair farkındalık oluşturmak.

ÖNEMLİ TARİHLER
Çalıştaya Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2020
Kabul Edilen Başvuruların Açıklanması: 20 Eylül 2020

ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU:
Bican Veysel Yıldız
Yrd.Doç.Dr. Tacettin Şimşek
Dr. Melike Günyüz
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof. Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)
Mehmet Akpınar
Gülay Sormageç
Vural Eyikan
Seher Keçe Türker
Nevin Soysal Aydın
Erdoğan Ergin

ÇALIŞTAY BİLİM KURULU:
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Liailia Mingazova (Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi Hejvanî (Azad-i İslami Üniversitesi İslamşehr Birimi, Tahran-İran)
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed BROHİ (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Fatima Hocin (Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Doç.Dr. Fidan Qasımova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Atıf AKGÜN (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Edebiyatları ABD)
Dr. Enise Abibullayeva (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üni. Pedagoji ve Psikoloji Fakültesi Pedagoji Böl. Bşk.)
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Raşit Koç (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (Atatürk Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Üniversitesi)

DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON KURULU:
Prof.Dr. Merziyye Necefova
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan
Doç.Dr. Raşit Koç

İletişim: bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr

KATILIMCILARIN DİKKATİNE:
1. Çalıştaya katılmış olan arkadaşların ilk çalıştayda planlanan çalışmalarla ilgili yürüttükleri çalışmalara ait dosyalarını önceden iletmesi gerekmektedir.
2. Çalıştayın verimliliğini sağlamak ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla yeni başvuruda bulunan katılımcıların çalıştayda hangi tema ile ilgili komisyonlarda görev alabileceklerine dair bilgiler ile dile getirecekleri görüş ve önerilerinin özetini önceden alma ihtiyacı duyulmuştur. Bu nedenle ÇALIŞTAY KATILIM FORMU mutlaka eksiksiz olarak doldurulup tarafımıza iletilmelidir.

ÇALIŞTAY KATILIM FORMU indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:
ÇALIŞTAY KATILIM FORMU