Sayfalar

Arşiv

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından her yıl ekim ayında düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu bu yıl 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacaktır. VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun ana teması, “Çocuk Müziği, Çocuk Şarkıları, Ninniler ve Bestelenmiş Çocuk Şiirleri”dir.

İlki 2014 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, uluslararası katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine getiren uluslararası bir etkinliktir.

Sempozyumu Düzenleyen:
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği

Sempozyumun Paydaşları:

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Azerbaycan Milli Konservatuvarı

Sempozyum İçin Düşünülen Süre:
İki gün
Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyumun Yapılacağı Adres:
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Merkezi İlmi Kütüphane Salonları
Bakü / Azerbaycan

Sempozyumun ile Eş Zamanlı Yapılacak Etkinlikler:
Azerbaycan Milli Konservatuarı Çocuk Korosu Çocuk Şarkıları Konseri
Azerbaycan Devlet Çocuk Flarmoni Orkestrası Çocuk Şarkıları Konseri
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Çocuk Resimleri Sergisi
Bakü Gezisi

Sempozyum Takvimi:
05 Ocak 2019 Sempozyum Duyurusunun İlanı
30 Ağustos 2019 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
30 Ağustos 2019 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
30 Ağustos 2019 Kayıtlar İçin Son Tarih
20 Eylül 2019 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
18-19 Ekim 2019 Sempozyum Tarihi

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI
VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun ana teması, “Çocuk Müziği, Çocuk Şarkıları, Ninniler ve Bestelenmiş Çocuk Şiirleri”dir.

 Çocuk şarkıları
 Ninniler
 Bestelenmiş çocuk şiirleri
 Çocukları ve çocuk duyarlılığını esas alan türküler
 Sayışmacalar
 Çocuklar için yazılmış marşlar
 Çocuk müzikalleri
 Ritimli ve ezgili çocuk oyunları
 Çocuk şarkısı bestekarları, söz yazarları
 Çocuk şarkılarında, ninnilerde, çocuklar için yazılmış marşlarda çocuk bakış açısı ve çocuk algısı
 Çocuk sineması filmleri ve çizgi film müzikleri
 Çocuk şarkıları, ninniler ve çocuklar için yapılmış müziklerin çocukların bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişimlerindeki işlevleri
 Çocuk müziği eserlerinde düş ve düşünce gücünü devindirme, düşsellik
 Çocuk müziği eserlerinin çocukların iletişim becerilerine katkısı
 Çocuk müziği eserlerinde eğitsel iletiler
 Çocuk müziği eserlerinde değerler eğitimi
 Psikolojik ve sosyolojik açıdan çocuk müziği eserlerinin ve ninnilerin, çoçuk şiirleri, sayışmacaların incelenmesi, karşılaştırılması
 Çocuk şiirleri, Çocuk müziği eserlerinin estetik duygu yaratma yönünden incelenmesi
 Çocuk müziği eserlerinin ve çocuklar için yazılmış marşların sosyal ve siyasal öğeler yönünden incelenmesi
 Çocuk müziği eserlerinde çevre duyarlılığı, insan-doğa ilişkisi
 Çocuk müziği eserlerinin değişik alanlarda kültür oluşturmaya katkısı
 Eserlerin iç ve dış yapı özellikleri, ezgi ve ahenk unsurları bakımından incelenmesi
 Çocuk müziği eserlerinde ezgi-metin ilişkisi, dil kullanımı
 Çocuk müziği eserlerinin ezgi ve metin analizi
 Çocuk müziği eserlerinin dünya edebiyatlarından eserlerle karşılaştırmaları
 Başka dillere çevrilen eserlerin çeviri kuramı çerçevesinde değerlendirilmesi
 Çocuk müziği eserlerinin, ninni ve sayışmacaların kültür aktarımına katkısı
 Çocuk müziği eserlerindeki postmodern izler
 Toplumsal duyarlılık, kültür ve değer algısı bakımından eserlerin incelenmesi, karşılaştırılması

• Sempozyum duyurusunda verilen yukarıdaki başlıklar dışında gelen farklı bildiri önerileri de Sempozyum Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Bilim Kurulu tarafından uygun görülürse değerlendirmeye alınacaktır.
• Biyografi biçiminde yazılmış bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof.Dr. İsa Habibbeyli (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü Müdürü)
Prof.Dr. Siyavuş Kerimli (Azerbaycan Milli Konservatuarı Başkanı)
Prof.Dr. Ertegin Salamzade (AMİA Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü)
Dr. Melike Günyüz (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / İbn Haldun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl Altun (Kocaeli Üniversitesi)
Doç.Dr. Aygün Bağırlı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya Bilimler Akademisi)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Dr. Mihman Hasanlı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü)
Gülay Sormageç (Çocuk Şarkıları Söz Yazarı)
Reşat Gasımov (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof.Dr. Aktan Ago (Makedonya Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Prof.Dr. Alev Sınar (Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Gültekin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Azer Dadaşov (Bestekar)
Prof.Dr. Dilare Aliyeva (Azerbaycan Devlet Çocuk Flarmoni Orkestrası)
Prof.Dr. Elnare Akimova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü Çocuk Edebiyatı Şubesi)
Prof.Dr. Elzade Esgerli (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Feyzan Göher Vural (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Gülçin Yahya Kaçar (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Hanife Dilek BATİSLAM (Çukurova Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl Altun (Kocaeli Üniversitesi)
Prof.Dr. İrade Köçerli (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Prof.Dr. Jovanka Denkova (Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi)
Prof.Dr. Liailia Mingazova (Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof.Dr. Mahmut Çelik (Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi Hejvanî (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Muhtar Kazımoğlu (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Prof.Dr. Nerin Yayın (Ege Üniversitesi /Emekli)
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Tülin Arseven (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Zahid Halil (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)
Prof.Dr. Zenfira Seferova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Aynur Halilova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. Fatima Hocin (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Doç.Dr. Fidan Qasımova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Doç.Dr. Gülin Öğüt Eker (Hacettepe Üniversitesi)
Doç.Dr. Günay Garayeva (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. Hezer Zeynalov (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü)
Doç.Dr. Lale Hüseyinova (Azerbaycan Milli Konservatuarı Başkan Yardımcısı)
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Nezaket İsmayilova (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Raşit Koç (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç.Dr. Sibel Turhan Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Aliye Memmedova (Bakü Musiki Akademisi)
Dr.Öğr.Üyesi Atıf Akgün (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Enise Abibullayeva (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Erhan Solmaz (Uşak Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi İsmail ABALI (Iğdır Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Kevser Tozduman Yaralı (Kırklareli Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Lilya Memetova (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi/Kırım)
Dr.Öğr.Üyesi Melike Günyüz (İbni Haldun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)
Dr.Öğr.Üyesi Şakire Balıkçı (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Dr. Nilay Yılmaz
Ali Hakkoymaz (Şair-Yazar)
Ayşe Kasap (Çocuk Edebiyatı Araştırmacısı)
Bestami Yazgan (Şair-Yazar)
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Erdoğan Ergin (Eğitimci, Şair, Yazar)
Esra Coşkun (Amerika, Illinois Üniversitesi)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Geşem Necefzade (Azerbaycan Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Şubesi)
Harun Koman (Müzisyen)
Mehmet Akpınar (Eğitimci, Şair, Yazar)
Nevin Soysal Aydın (Çocuk Şarkıları Söz Yazarı)
Niloufar Bagherzadeh Akbari (İran Yazarlar Birliği)
Nuran Turan (Yazar)
Reyhana Salimova (İstanbul Üniversitesi)
Seher Keçe Türker (Yazar)
Uygar Önalan (Müzik Öğretmeni)
Vural Eyikan (Çocuk Şarkıları Bestekarı)

Bildirilerin Gönderileceği Adres:
Bican Veysel YILDIZ
Bağdat Cad. No:385/B Maltepe/İSTANBUL
Tel-Faks: 0216 441 65 66 – 0532 410 29 26
bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr