Sayfalar

Arşiv

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU
25-26 Ekim 2020 İSTANBUL

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli olarak her yıl ekim ayında yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu bu yıl 25-26 Ekim 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır. VII. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun ana teması, “Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Sözlü Kaynaklar, Halk Edebiyatı, Mitoloji, Folklor, Tarih ve Kültür ile İlişkisi”dir.

İlki 2014 yılında düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, uluslararası katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine getiren uluslararası bir etkinliktir.

Sempozyumu Düzenleyen:
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği

Sempozyum İçin Düşünülen Süre:
İki gün
Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyumun Yapılacağı Yer:
İstanbul (Salon adresi daha sonra duyurulacaktır.)
Covid-19 pandemi süreci nedeniyle gerekirse sempozyum internet üzerinden telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyum ile Eş Zamanlı Yapılacak Etkinlikler:
Çocuk Kitapları Sergisi
Çocuk Resimleri Sergisi
İstanbul Gezisi

Sempozyum Takvimi:
20 Eylül 2020 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
25 Eylül 2020 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
30 Eylül 2020 Kayıtlar İçin Son Tarih
20 Ekim 2020 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
25-26 Ekim 2020 Sempozyum Tarihi

VII. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Sözlü Edebiyat İlişkisi
Çocuk edebiyatı eserlerinde sözlü edebiyat eserlerinin izleri
Metinlerarasılık bağlamında sözlü edebiyat ürünleri
Sözlü edebiyat öğretimi bağlamında çocuk edebiyatı ürünleri
Sözlü kaynaktan beslenen çocuk edebiyatı ürünlerinde fantastik öğeler
Çocuk ve gençlik edebiyatında gelenekten yararlanma
Çocuk kitaplarında atasözleri, deyimler, tekerlemeler, ninniler, maniler
Sözlü edebiyattan beslenen çocuk edebiyatı eserlerinde düş ve düşünce gücünü devindirme
Masalların çocuğun bilişsel ve duyuşsal gelişimine katkısı
Çocuk ve masal, masallarının eğitsel özellikleri
Masallarda dil ve üslup
Çocuklar için hazırlanan masal kitaplarının içerik, dil-anlatım ve eğitim özellikleri
Masal kitaplarında resimleme ve grafik tasarım sorunları
Klasik ve modern masal ilişkisi ve karşılaştırılması
Günümüzde yazılan sanat masalları
Çocuk edebiyatı açısından Dede Korkut Hikayeleri, Destanlar, Orhun Abideleri, Bilge Tonyukuk

Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Kültür ile İlişkisi
Küreselleşme sürecinde sözlü edebiyat ürünleri ve çocuk edebiyatı
Sözlü kültür ürünlerinde çocukluk felsefesi
Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından dil-kültür ilişkisi
Somut olmayan kültürel miras açısından çocuk edebiyatı
Çocuk ve gençlik edebiyatında somut olmayan kültürel mirasın aktarılması
Kültür varlıklarının korunması açısından çocuk ve gençlik edebiyatı
Çocuk ve gençlik edebiyatı ürünlerinde kültür varlıkları bilinci kazandırılması
Çocuk ve gençlik edebiyatının kültür aktarımına katkısı
Kültürlerarası bildirişim bağlamında çocuk ve gençlik edebiyatı
Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençler açısından iki dilli ders kitaplarında kültürel karşıtlıklar
Sözlü kültürden ve milli kaynaklardan beslenen çocuk kitaplarının duygu eğitimine katkısı
Destanlar ve diğer sözlü kültür öğelerinin işlendiği kitapların liderlik eğitimine katkısı

Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Halk Edebiyatı ve Folklor ile İlişkisi
Türk Halk Edebiyatına çocuğun yansıması
Çocuk ve gençlik edebiyatında folklor unsurlarının dünden bugüne aktarılmasında yaşanan sorunlar, gelişmeler ve beklentiler
Folklor kaynaklarından beslenen eserlerin anadili becerisini geliştirmeye katkısı
Söz varlığının ortaya çıkarılması
Çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinde uygarlık tarihinin yapılandırılışı

Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Mitoloji ve Tarih ile İlişkisi
Çocuk ve gençlik edebiyatında mitolojik kahramanlar ve tarihi şahsiyetler
Çocuk ve gençlik edebiyatı tarihi

Çocuk Edebiyatında Sağlık Sorunlarının İşlenişi
Çocuk ve gençlik edebiyatında hastalık, salgın hastalık ve pandemi temalarının işlenişi
Çocuk edebiyatında hasta ve engellilik teması

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Dr. Melike Günyüz (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / İbn Haldun Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya Bilimler Akademisi)
Prof.Dr. Liailia Mingazova (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. İsa Habibbeyli (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enst. Müdürü)
Doç.Dr. Aygün Bağırlı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Lilya Memetova (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi/Kırım)
Niloufar Bagherzadeh Akbari (İran Yazarlar Birliği)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof.Dr. Aktan Ago (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Prof.Dr. Alev Sınar (Uludağ Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Gültekin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Elnare Akimova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Edb. Enst. Çocuk Edebiyatı Şubesi)
Prof.Dr. Feyzan Göher Vural (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Gülin Öğüt Eker (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Hanife Dilek BATİSLAM (Çukurova Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl Altun (Kocaeli Üniversitesi)
Prof.Dr. Jovanka Denkova (Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi)
Prof.Dr. Liailia Mingazova (Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof.Dr. Mahmut Çelik (Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi Hejvanî (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Muhtar Kazımoğlu (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Prof.Dr. Nerin Yayın (Ege Üniversitesi /Emekli)
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Tülin Arseven (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan, Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Böl. Başkanı)
Doç.Dr. Fatima Hocin (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Doç.Dr. Fidan Qasımova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Nezaket İsmayilova (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Raşit Koç (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç.Dr. Sibel Turhan Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Aliye Memmedova (Bakü Musiki Akademisi)
Dr.Öğr.Üyesi Atıf Akgün (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Erhan Solmaz (Uşak Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi İsmail ABALI (Iğdır Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Kevser Tozduman Yaralı (Kırklareli Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Şakire Balıkçı (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Dr. Enise Abibullayeva (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
Dr. Azer Turan (Azerbaycan Edebiyat Gazetesi Editörü)
Ali Hakkoymaz (Şair-Yazar)
Bestami Yazgan (Şair-Yazar)
Erdoğan Ergin (Eğitimci, Yazar)
Esra Coşkun (Amerika, Illinois Üniversitesi)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Gülay Sormageç (Şair, Yazar)
Mehmet Akpınar (Eğitimci, Yazar)
Nevin Soysal Aydın (Yazar)
Nuran Turan (Yazar)
Seher Keçe Türker (Yazar)
Vural Eyikan (Yazar)

Bildirilerin Gönderileceği Adres:
Bican Veysel YILDIZ
Bağdat Cad. No:385/B Maltepe/İSTANBUL
Tel-Faks: 0216 441 65 66 – 0532 410 29 26
bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr