Sayfalar

Arşiv

ÖZETLERİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

lll. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU
ÖZETLERİ KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
 
BİLDİRİYİ HAZIRLAYAN
BİLDİRİ KONUSU
ÜLKE
ÜNİVERSİTE / KURUM
1 Doç. Dr. Abdullah Aydın Sehi Bey’in “Nev Heves” Genç Şairleri Türkiye Kastamonu Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
2 Aynure Paşayeva “Azerbaycan” Dergisi Seyahatnamelerinde Türkiye Edebiyatı Azerbaycan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
3 Fatih AKÇA ‘’Sarıkamış, Donmuş Umutlar’’ Adlı Eserin Tematik Olarak İncelenmesi Türkiye MEB
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
4 Doç.Dr. Fatih Sakallı Celal Özcan’ın ‘Şakacı Çocuklar’ Romanında Masum Suçlar /Yaramazlıklar Türkiye Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
5 Arş.Gör. Hakan Çalık Yusuf Dursun’un Tarihi Çocuk Romanları Türkiye Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
6 Doç.Dr. Hasan Yürek Koca Ren Adlı Romanda Almanya’ya Göçün Genç İnsan Üzerindeki Etkisine Dair Bir İnceleme Türkiye Mersin Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
7 Yrd.Doç.Dr. Hülya Yolasığmazoğlu Göç ve Göçün Beraberinde Getirdiği Sıkıntılar Karşısında Bir Çocuk: Kömür Karası Çocuk Türkiye Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
8 Doç.Dr. Lütviyye Asgerzade Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Göç (Karabağ Savaşı) Azerbaycan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
9 Dr. Müzeyyen Altunbay Masallarda Keskin Bir Duygu Olarak Haset ve Kıskançlık (Grimm Masalları Örneklemi) Türkiye Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
10 Dr. Müzeyyen Altunbay Nazi Soykırımının Çocuklara Etkilerinin Dünya Edebiyatına Yansıması Türkiye Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
11 Prof. Dr. Sevil Mehdiyeva Azerbaycan Türk Çocuk Edebiyatının Oluşumu ve Çağdaş Durumu Azerbaycan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Dilbilim Enstitüsü
12 Solmaz Hayatova Gençlik ve Çocuk Edebiyatında Mülteci ve Göçmenler Azerbaycan Nizami Adına Edebiyat Enstitüsü
13 Arş.Gör. Ömer Faruk Kırmıt Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Yaban’ Romanında Genç ve Çocuk Tiplemelerinin Toplum ve Toplum Sorunları Üzerindeki Etkileri Türkiye Gazi Üniversitesi
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
14 Yrd.Doç.Dr. Nezahat Başçı Çağdaş İran Çocuk Edebiyatında Savaş, Sınırlar, Göç ve Mülteciler Temalı Bazı Eserlerin İncelenmesi Türkiye Mardin Artuklu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
15 Arş. Gör. Hakan Soydaş Ali Ulvi Elöve’nin Çeviri Edebiyatımıza Katkıları ve Çocuklara Neşideler’deki Yenilikler Türkiye Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
16 Dr. Merziyye Necefova Gençlik ve Çocuk Edebiyatında Savaş ve Savaştan Kaçanlar Azerbaycan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
17 Dr. Başak Uysal Çocuk ve Suç: İlk Cinayet İsimli Öyküden Hareketle Suç Psikolojisi Türkiye Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
18 Dilara Aliyeva Halit Hüseynin Eserlerinde Şiddete Maruz Kalmış Çocuklar Azerbaycan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
19 Yrd.Doç.Dr. M. Said Kıymaz Türk Çocuk Edebiyatındaki Savaş ve Göç Konulu Hikâyelerin İleri Yavrutürk Çocuk Dergisindeki Örnekleri Üzerine Bir Araştırma Türkiye Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Okt. Necati KIYMAZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi
20 Prof.Dr. Ali Gültekin Savaş ve Martı ile Suyun Rengi Adlı Eserlerde Savaş, Barış ve Göç Olgusu Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
21 Arş.Gör.Dr. Çağla Atmaca İngilizce Hikâye Kitaplarının Kültürlerarası İletişim Boyutunda Değerlendirilmesi Türkiye Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
22 Öğr. Gör. Zeynep ÇİFTÇİ İsmail ve Babamın ’68 Kuşağı’nda Savaş ve Barış Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
23 Aynur Şükürova Charles Dickens’in “Oliver Twist’in Maceraları” Romanında Çocuk ve Cinayet Konusu Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi
24 Ayşe Nur Narboğa Dış Göçün Gençlerde Kimlik Sorununa Dönüşmesi: Gülten Dayıoğlu Hikâyeleri Türkiye Felah Çocuk Genel Yayın Yönetmeni
25 Zehra Topal Altındiş Eğitimde Çağımızın İhtiyacı: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimi Türkiye MEB İhsan Şerif İlkokulu
26 Arş.Gör. Erhan Akdağ Sevimli Mecmua’da Savaş, Göç ve Sokak Çocukları Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
27 Yrd. Doç. Dr. Yasemin Baki Günümüz Çocuk Oyunlarının Türkçe Dersindeki Eğitsel Oyunlar Üzerindeki Etkisi Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
28 Emine Üsein Kırımtatar Gençlik ve Klasik Edebiyatında Göç Kırım/Ukrayna Fidançık Dergisi
29 Mert Çanakcı Charles Dickens’ın “Oliver Twist” ile Kemalettin Tuğcu’nun “Küçük Serseri” Eserlerinde Sokak Çocuğu Temasının Sosyolojik Bağlamda Karşılaştırılması Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
30 Doç.Dr. Tazegül Demir Atalay  Değer-Karakter Eğitimi Bağlamında ‘Çocuk ve Göç’ Türkiye Kafkas Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
31 Yrd.Doç.Dr. Raşit Koç Huriye Öniz’in “Köprüaltı Çocukları” Adlı
Eseri Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
32 Yrd.Doç.Dr. Rasim Bayraktar Gurbetteki Ahıskalı Çocukların Hafızasında: 14 Kasım 1944 Sürgünü Türkiye Giresun Üniversitesi İ
slami İlimler Fakültesi
33 Yrd. Doç. Dr. Esra Nur Tiryaki 2011-2016 Yılları Arasında Yazılan Çocuk Edebiyatı Alanındaki Tezlerin Okuma Yazma Kültürü Açısından Değerlendirilmesi Türkiye Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
34 Patimat Alibekova Yazar ve Aydın Abdurrahim Talıbov ve ‘Safine-ye Talibi ya Ketab-e Ahmad’ Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Bilim Akademisi
Dağıstan Bilim Merkezi
35 Tuba Dere Hiper Metinler ve Dijital Yerlilerin Okuma Alışkanlıkları Türkiye Marmara Üniversitesi
Kamu Gözetimi Kurumu
36 Yrd. Doç. Dr. Atıf Akgün Balkan Türkleri Özelinde Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve İdeoloji Çıkmazı Türkiye Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
37 Yrd.Doç.Dr. Neslihan Karakuş Göçmen Çocukların Türkçe İletişim Becerilerinin Gelişiminde Çizgi Filmler Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Celile Ökten
38 Beytullah Karagöz Ayşe Kilimci’nin Sevgi Yetimi Çocuklar Öyküsüne Eğitsel Bir Bakış Türkiye  
39 Doç. Dr. Ali Fuat Arıcı Masallarla Estetik Değer Eğitimi Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
40 Yunus Yeniçeri 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Göç Olgusu
 
Türkiye Erzincan Üniversitesi
41 Yrd.Doç.Dr. Esra Karakuş Tayşi Çocuğun Sosyalleşmesinde Sosyal Paylaşım Ağlarının Önemi Türkiye Dumlupınar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
41 Yusuf Taşkın Çocuğun Sosyalleşmesinde Sosyal Paylaşım Ağlarının Önemi Türkiye Dumlupınar Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
42 Prof.Dr. Suat Ungan Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öykülerinde Çocuk İşçiliğinin Ele Alınışına Yönelik Nitel Bir İnceleme Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
42 Pakize Urfalı Dadandı Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öykülerinde Çocuk İşçiliğinin Ele Alınışına Yönelik Nitel Bir İnceleme Türkiye Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi
43 Doç.Dr. Fahri Temizyürek Frank Cotrell Boyce’un ‘Benim Adım Hiç Kimse’ Adlı Çocuk Kitabının Göçün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Açısından İncelenmesi Türkiye Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi
43 Arş.Gör. Emine Akyüz Frank Cotrell Boyce’un ‘Benim Adım Hiç Kimse’ Adlı Çocuk Kitabının Göçün Çocuklar Üzerindeki Etkisi Açısından İncelenmesi Türkiye Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
44 Doç.Dr. Fatima Hocin Makedonya Türk Edebiyatının Öncüsü Şükrü Ramo’nun Şiirlerinde Lirik Unsurlar Üzerinde İnceleme Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi
Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi
45 Doç.Dr. Merziyye Necefova Azerbaycan Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Karabağ Savaşı, Hocalı Soykırımı ve Göç Konusu Azerbaycan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
46 Mahiye Emin Zeynel Beksaç’ın “Rüyalarım Çiçek Açtı “Adlı Eserinin Tematik Analizi Makedonya İÖO Petar Zdravkovski Penko
Öğretim Üyesi
47 Yrd.Doç.Dr. Banu Özdemir Bestami Yazgan’ın ‘Masal Denizi’nin İçerdiği İletiler Bakımından İncelenmesi Türkiye Dumlupınar Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Görkem YAŞAR Eskişehir Melahat Ünügür Ortaokulu
48 Serkan Türkoğlu Attar’ın Pend-Name’sinin Türkçe Tercüme ve Şerhlerinde Çocuklara Yönelik Ahlaki ve Edebi Nasihatler Türkiye Artvin Çoruh Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
49 Yrd.Doç.Dr. Ahmet Topal Sadi Şirazi’nin Gülistan Adlı Eserinin
Çocuk Edebiyatındaki Yeri
Türkiye Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
50 Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş Çocuk Edebiyatı Açısından Romanın Yeri ve Önemi Türkiye Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi
51 Yar.Doç.Dr. Türkan Askerova Azerbaycan Türk Halkının Manevi Değerlerinin Gelişme ve Oluşmasında Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Rolü Azerbaycan Azerbaycan Mili Bilimler Akademisi Dilbilim Enstitüsü
52 Prof.Dr. Tülin Arseven Kömür Karası Çocuk Adlı Romanda Göç Olgusu Türkiye Akdeniz Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
53 Doç.Dr. Zhanna Yusha Tuvaların Göçebe Hayatının Çocuk Edebiyatına Etkileri ve Çin’deki, Moğolistan’daki Tuvaların Çocuk Edebiyatında Göç Rusya
Tuva Cumhuriyeti
Rusya Bilimler Akademisi
Sibirya Şubesi Filoloji Enstitüsü
54 Doç.Dr. Tahir Kahhar Özbekistan’da çocuk edebiyatı, bugünkü durumu ve bazı meseleleri Özbekistan Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi
55 Keziban Yıldırım Özcan Türkçe Öğretmenlerinin Yazılı ve Sözlü İletişim Becerilerini Geliştirmeye Dönük Çalışmalarının Tespiti ve Değerlendirmesi Türkiye MEB
56 Doç.Dr. İhsan Seyit Ertem Türkiyeli Göçmen Yazarların Bakış Açısından Türk İnsanı ve Kültürünün Alman Çocuk Kitaplarındaki Yansımaları Türkiye Gazi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
57 Çiğdem ORUÇ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Türkiye T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

Word dosyası olarak indir: bildiriler-listesi-ilan-edilen.docx

PDF dosyası olarak indir: bildiriler-listesi-ilan-edilen.pdf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir