Sayfalar

Arşiv

9. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli olarak her yıl ekim ayında yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun dokuzuncusu bu yıl 21-23 Ekim 2022 tarihlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa Erzurum’da yapılacaktır. Sempozyumun ana teması, “Çocuk Sineması, Çizgi Filmler, Animasyonlar ve Dijital Çocuk Oyunları”dır.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, uluslararası katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine getiren uluslararası bir etkinliktir.

Sempozyumu Düzenleyen:
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği

Sempozyumun Paydaşları:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Sempozyum İçin Düşünülen Süre:
Oturumlar iki gün yapılacak, her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyumun Yapılacağı Yer:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi / Erzurum

Sempozyum Takvimi:
20 Eylül 2022 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
30 Eylül 2022 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
10 Ekim 2022 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
21-23 Ekim 2022 Sempozyum Tarihi

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Çocuk ve gençlik edebiyatı ile sinema ilişkisi
Edebiyattan uyarlanan filmler ve çocuk
Sinema, çizgi film, animasyon ve çocuk oyunlarında masal uyarlamaları
Dünya sineması ve çocuk
Sinemada çocuk gözüyle anlatmak
Kültürel hafıza, çocuk tanıklığı ve sinema
Çocuk filmlerinde değerlerin anlatımı
Türk ve dünya sinemasında çocuk tahayyülü
Çocuk konulu filmlerin ve kahramanı çocuk olan filmlerin çocuk oyuncuları
Sinemada savaş, göç, yoksulluk ve çocuk
Animasyon filmleri, çocuk oyunları ve sinema
Korku sineması ve çocuk
Sinema ve çocuk izleyici
Çocuk sinemasında seslendirme
Modern Latin Amerika sineması ve çocuk
İran sineması ve çocuk
Majid Majidi sineması ve çocuk
Hayao Miyazaki filmleri ve çocuk
Amir Khan sineması ve çocuk

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Sekmen (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı)
Ergün Engin (Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Dr. Melike Günyüz (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / İbn Haldun Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Liailia Mingazova (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof. Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof. Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan Uluslararası İslam Üni. Çocuk Edebiyatı Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Fatima Hocin (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Doç. Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Lilya Memetova (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi/Kırım)
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gültekin Akçay (Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Esat Erbil (Irak Türkmen Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)
Yerkegül Arykkara (Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Elnare Akimova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Edb. Enst. Çocuk Edb. Şb. Bşk.)
Prof. Dr. Ertegin Salamzade (AMİA Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Işıl Altun (Folklor Akademi Dergisi Baş Editörü / Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Jovanka Denkova (Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahmut Çelik (Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehdi Hejvanî (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan (Bahçeşehir Üni. İletişim Fak. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü)
Prof. Dr. Serdar Öztürk (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof. Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Atıf Akgün (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)
Doç. Dr. Aygün Bağırlı (Azerb. Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü)
Doç. Dr. Çilem Tuba Doğan (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç. Dr. Onur Önürmen (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Raşit Koç (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Serkan Biçer (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Doç. Dr. Sibel Turhan Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Tahir Zorkul (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç. Dr. Erhan Solmaz (Uşak Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Abalı (Iğdır Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Cem Baykal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kevser Tozduman Yaralı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Altundağ (Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Dr. Öğr. Üyesi Şakire Balıkçı (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Ömeroğlu (Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Özgür İpek (Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Ali Hakkoymaz (Şair-Yazar)
Bestami Yazgan (Şair-Yazar)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Erdoğan Ergin (Eğitimci, Yazar)
Gülay Sormageç (Şair, Yazar)
Mehmet Akpınar (Eğitimci, Yazar)
Nevin Nesrin Soysal (Yazar, Besteci)
Nuran Turan (Yazar)
Seher Keçe Türker (Eğitimci Yazar)
Vural Eyikan (Yazar)

Bildirilerin Gönderileceği Adres:
Bican Veysel YILDIZ
Bağdat Cad. No:385/B Maltepe/İSTANBUL
Tel: 0532 410 29 26
bvy@hotmail.com.tr

Ayrıntılı Güncel Bilgi İçin:
www.cogeyb.org