Sayfalar

Arşiv

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ÇALIŞTAYI

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ÇALIŞTAYI
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2015 yılından beri her yıl ekim ayında Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Çalıştayı düzenlenmektedir. İlki 25 Ekim 2015 tarihinde, ikincisi 23 Ekim 2016 tarihinde, üçüncüsü 22 Ekim 2017, dördüncüsü 21 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da, beşincisi 20 Ekim 2019 Pazar günü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenmiş olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Çalıştayı’nın altıncısı 27 Ekim 2020 Pazar günü düzenlenecektir.
Çalıştay, “Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Sözlü Kaynaklar, Halk Edebiyatı, Mitoloji, Folklor, Tarih ve Kültür ile İlişkisi” ana teması çevresinde çocuk ve gençlik edebiyatı alanında çalışmalar yapan şairler, yazarlar, çizerler, yayıncılar, akademisyenler, eğitimciler, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.
27 Ekim 2019 Pazar günü yapılacak VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Çalıştayı’nda, ilk beş çalıştayda üzerinde çalışılmış olan üç tema ile ilgili yapılan çalışmalar da gözden geçirilecek, ilk çalıştaydan bugüne kadar yapılan çalışmaların ve sürecin değerlendirmesi yapılacaktır.
Çalıştayın sonunda, tüm oturumlara katılan dinleyicilere Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından katılım belgesi verilecektir.

TEMALAR :
 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Halk Edebiyatı İlişkisi.
 Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Kültür ile İlişkisi.
 Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Folklor ile İlişkisi.
 Çocuk ve Gençlik Edebiyatının Mitoloji ve Tarih ile İlişkisi.

ÇALIŞTAYIN AMAÇLARI:
1. Türkiye ile diğer ülkelerin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanındaki mevcut durumlarının ve sorunlarının tespiti,
2. Ortak sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik yöntem ve çalışmaların belirlenmesi,
3. Kısa, orta ve uzun vadeli ortak çalışmalar için hedeflerin belirlenmesi ve bu alanlarda işbirliği yapılması,
4. Paydaş ülkelerde çocuk ve gençlik edebiyatının akademik alanda bağımsız bir disiplin olarak kabulüne zemin hazırlanması,
5. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında ortak antolojiler vb. yayınları hazırlayıp yayınlamak,
6. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı alanında uluslararası nitelikte ortak bir ödüllendirme sisteminin ödül alanları ile ödüllendirme kural ve yöntemlerini belirlemek,
7. Türkiye ile diğer ülkelerin aydınları, yazarları, akademisyenleri ve çocukları arasında kültür ve gönül bağı oluşturmak,
8. Ortak kültür ve medeniyet değerlerimizin çocukluktan başlayarak tanıtılmasının ve yetişecek nesillere sanat ve edebiyat zevkinin erken yaşlarda verilmesinin gerekliliğine dair farkındalık oluşturmak.

ÖNEMLİ TARİHLER:
Çalıştaya Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2020
Kabul Edilen Başvuruların Açıklanması: 20 Eylül 2020

ÇALIŞTAY DÜZENLEME KURULU:
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Dr. Melike Günyüz (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / İbn Haldun Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Liailia Mingazova (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof. Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan Uluslararası İslam Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Bölüm Bşk.)
Doç.Dr. Fatima Hocin (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Doç.Dr. Fidan Qasımova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Lilya Memetova (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi/Kırım)
Esat Erbil (Irak Yazarlar Birliği)
Yerkegül Arykkara (Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)

ÇALIŞTAY BİLİM KURULU:
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi Hejvanî (İran Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Üniversitesi)
Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Atıf AKGÜN (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Edebiyatları ABD)
Dr. Enise Abibullayeva (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Mehmet Akpınar
Gülay Sormageç
Vural Eyikan
Seher Keçe Türker
Nevin Soysal Aydın
Erdoğan Ergin

DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON KURULU:
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Üniversitesi)
Doç.Dr. Raşit Koç (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

İletişim: bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr

KATILIMCILARIN DİKKATİNE:
1. Çalıştaya katılmış olan arkadaşların ilk çalıştayda planlanan çalışmalarla ilgili yürüttükleri çalışmalara ait dosyalarını önceden iletmesi gerekmektedir.
2. Çalıştayın verimliliğini sağlamak ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla yeni başvuruda bulunan katılımcıların çalıştayda hangi tema ile ilgili komisyonlarda görev alabileceklerine dair bilgiler ile dile getirecekleri görüş ve önerilerinin özetini önceden alma ihtiyacı duyulmuştur. Bu nedenle ÇALIŞTAY KATILIM FORMU mutlaka eksiksiz olarak doldurulup tarafımıza iletilmelidir.

ÇALIŞTAY KATILIM FORMU indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://www.cogeyb.org/calistay/calistay-formu/

YAZARLAR

Son yorumlar