Sayfalar

Arşiv

FAD DERGİ

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği tarafından 2018 yılında kurulan ve Nisan 2018 ayında ilk sayısı çıkan Folklor Akademi Dergisi, yılda 3 sayı halinde yayın hayatına devam etmektedir. Dergimize gönderilen yazılar kör hakemlik uygulaması ile uzman kurullarımız tarafından değerlendirilmekte, yazım ve yayım kurallarımıza uymayan makaleler kabul edilmemektedir.

Yayıncı:

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği

İmtiyaz Sahibi:

Bican Veysel YILDIZ (Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği adına)

Amaç:

Folklor Akademi Dergisi, yılda üç defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Kısaltılmış adı FAD olan dergi, başta halkbilimi olmak üzere sosyal ve beşerî bilimlerin edebiyat, çocuk ve gençlik edebiyatı, dilbilim, filoloji, eğitim bilimleri ve alan eğitimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, ilahiyat, tarih, coğrafya, antropoloji, iletişim, müzikoloji, güzel sanatlar, arkeoloji ve diğer bütün dallarında yeni bakış açıları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Alana katkı sağlayacak yeni ve özgün makale, derleme, tanıtım yazıları, çeviri ve benzeri yayınlara yer vererek, uluslar üstü bir felsefe ile dünyaya dair kültürel veriyi, insanlığın ortak mirası kabul edip hem tarihî olanı hem güncel olanı akademik üslup ve bilimsel yöntemler ile kamuoyuna duyurmak amaçlanmaktadır.

Akademik ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen FAD, kullanıcı dostu genel ağ yazılımı ile açık ve çevrim içi yayın imkanıyla ulusal ve uluslararası akademik çevrelere ulaşmayı hedeflemektedir. Böylelikle daha çok veri tabanı ve indeks tarafından taranarak bilim insanlarına ve okurlara sınırsız erişim sağlayarak alanında yaygın etki ve referans gösterilme oranını artırmayı amaçlamaktadır.

 Kapsam:

Folklor Akademi Dergisi’nde yayımlanacak makalelerde bilimsel özgünlük esastır.

Dergiye gönderilecek yazıların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. (Tezlerden üretilen yahut ulusal/uluslararası kongrelerde sözlü olarak sunulan bildirilerin gönderilmesi halinde bunun açıkça belirtilmesi gerekir.)

Makale yazar(lar)ı söz konusu yayınların içeriğinden birinci derece sorumludur.

Yazarlar makalelerini sisteme yüklerken word formatını kullanmalı ve dosya içerisinde kişisel bilgilere kesinlikle yer vermemelidir.

Aşağıdaki linke tıklayarak Folklor Akademi Dergisi’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklor

 

YAZARLAR

Son yorumlar