Sayfalar

Arşiv

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ


Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olan Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan YILMAZ, 1986 yılında Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Çayırlı’da tamamladı.

2007 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansa başladı. 2009 yılında “yazma eğitimi” alanındaki yüksek lisansını bitirdi.

2013 yılında ise Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde “çocuk edebiyatı” alanında doktora tezini savundu.

18 Haziran 2018’de doçent unvanını aldı.

Hâli hazırda “yazma eğitimi” , “çocuk edebiyatı” ve “Türk soylulara Türkçe öğretimi” alanlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri:

Yılmaz, O. ve Yakar, Y. M. (2015). A descriptive overview on expressional mistakes made by Turkic students in speaking Turkish: Kazakh case, Educational Research and Reviews. 10/21, 2814-2820.

Yılmaz, O. (2015). Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar, TÜBAR. 37, 257-275.

Yılmaz, O. (2015). Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Türk Soylu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğrenmelerine Katkısı Üzerine Bir Uygulama, Ekev Akademi Dergisi. 19/ 62, 629-640.

Yılmaz, O. (2015). Beyin Fırtınası Tekniğinin Türk Soylu Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi, Jasss International Journal of Social Science. 31, 179-187.

Yılmaz, O. (2014). Türkiye ve Kazakistan’da Okutulan Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 16/2, 184- 203.

Yılmaz, O. (2014). 100 Temel Eser Listesi ve Bu Listenin Etkileri, Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı. 725-735.

Yılmaz, O. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Erzincan Örneği, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13/2. 167-178.

Yılmaz, O. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Becerilerinin Sosyokültürel Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Turkish Studies. 7/2. 1251-1266.

Yılmaz, O. (2016). A Phenomenological Study on Turkish Language Teachers’ Views on Characters in Children’s Books. Journal of Education and Training Studies, 4/3, 194-201.

Yılmaz, O. (2016). A Metaphoric Case: Thoughts of Pre-Service Turkish Teachers Related to Literary Qualified Children’s Books. International Education Studies. 9/4, 236-244.

Yılmaz, O. and Yakar, Y. M. (2015).A descriptive overview on expressional mistakes made by Turkic students in speaking Turkish: Kazakh case. Educational Research and Reviews. 10/21, 2814-2820.

Yılmaz, O. and Yakar, Y. M. (2016). “Mother” in Aytül Akal’s Stories within the Context of Social Gender Perception. International Journal of Higher Education. 5 (2). 213-221.

Yılmaz, O. (2016). Türkçem çocuk dergisi ve kimlik inşası. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/4.1175-1190.

Yılmaz, O. ve Karadağ, B. F. (2016). Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimi programında yer alan özel öğretim yöntemleri dersinin niteliğine ilişkin görüşleri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/3,2497-2508.

Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yılmaz, O. ve Kılıç, B. S. (2015). İdealize Karakter Bağlamında Elif Şafak’ın Sakız Sardunya’sı. II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (145-152). İstanbul.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kara, R. ve Yılmaz, O. (2011). Erzincan Türkülerinde Gurbet Teması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 4/2, 139-400.

Kara, R. ve Yılmaz, O. (2010). Dede Korkut Hikâyelerinde Sosyal Hayat. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3/2, 193-211.

Bahar, H., Uludağ, E. ve Yılmaz, O. (2010). Türkçe I Yazılı Anlatım Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin (TÜYATÖ) Geliştirilmesi. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 108-126.

Yılmaz, O. ve Arslan, M. A. (2015). Fatih Erdoğan’ın Eserlerinde Yardımseverlik Değeri, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7/2, 37-44.

Yakar, Y. M. ve Yılmaz, O. (2015). Beyazbulut Dergisinde Yer Alan Kurgusal Metinlerdeki Karakterlerin Çatışmaları Çözüme Biçimleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçe Eğitimi Özel Sayısı. ÖS (II). 57-66.

Yakar, Y. M., Yılmaz, O. ve Arslan, M. A. (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Edebiyat ve Çocuk Edebiyatı Kavramlarına İlişkin Algıları. Dİl ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 17.95-105.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Şahin, A., Maden, S. ve Yılmaz, O. (2011). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda sunulan bildiri, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

YAZARLAR

Son yorumlar