Sayfalar

Arşiv

Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR

Yasin Mahmut YAKAR

23 Nisan 1981’de Mersin’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2004 yılında A.Ü. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Kısa süre Türkçe öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında Erzincan Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisansını 2007’de, aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2007 yılında başladığı doktorasını ise 2011 yılında tamamladı.
2012 yılından beri Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde görev yapmaktadır.

Yayımlanmış Eserlerinden Bazıları:
Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı (Editör: Tacettin Şimşek) (T.Şimşek, F.Yalçın ve M.A. Aslan ile beraber)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ve Akademik Bildiriler:
Mustafa Ruhi Şirin’in Eserlerinde Metinlerarası Unsurlar, Türkoloji Kültürü
ULUÇAY, Melike, YAKAR, Yasin Mahmut. 6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Okuma İle İlgili Etkinliklerin Öğrenmeye Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Erzincan Örneği).
“Dini Duyarlığın Türk Çocuk Edebiyatına Yansıması: Hasan Demir Örneği”
Tacettin ŞİMŞEK’in Eylülce Adlı Şiir Kitabı Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Silifke Folklorunda Yayla Türküleri
Ceviz Arasında Vardır Evimiz Türküsü Üzerine
Mustafa Ruhi Şirin’in Eserlerinde Anne ve Anne Sevgisi

YAZARLAR

Son yorumlar