Sayfalar

Arşiv

Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ

1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı.
2011’de Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun oldu. MEB’ de iki yıllık öğretmenlik deneyiminden sonra Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.
Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tamamlayan Tozduman Yaralı, aynı üniversitedeki Çocuk Gelişimi alanındaki doktora eğitimine devam etmektedir. Gazi üniversitesinde bir yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Kırklareli Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik ilgi alanlarını çocuk edebiyatı, çocuk resimleri, çocuklarda davranış problemleri ve sosyal problem çözme becerileri konuları oluşturmaktadır.
Okul öncesi çocuklara yönelik kitapları bulunan Kevser Tozduman Yaralı, evli ve bir çocuk annesidir.

Yayınlanmış Eserlerinden Bazıları:
Bizim Kurbağa (Modern Masallar içinde) (Afs Yayınları)

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri:
Tozduman Yaralı, K., Özkan, H. K. (2016). Çocukların (60-72 Aylık) Sosyal Problem Çözme Becerileri İle Sosyal Yetkinlik Ve Davranış Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
Tozduman Yaralı, K., Güngör Aytar, F. A. (2016). Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarının Bilişsel Tempolarına Göre Benlik Algılarının İncelenmesi.18-20 Mart, İstanbul.
Tozduman Yaralı, K., Özkan, H. K., Güngör Aytar, F. A. (2016).Yedi ve On Yaş Çocuklarının Sevgiyi İfade Ediş Biçimlerinin Çizdikleri Resimlere Yansıması. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 27-29 Nisan, Kastamonu.
Özkan, H. K., Tozduman Yaralı, K., Beş-Altı Yaş Çocuklarının Bilişsel Stilleri İle Sosyal Yetkinlik Ve Davranış Durumlarının İncelenmesi. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 27-29 Nisan, Kastamonu.

YAZARLAR

Son yorumlar