Sayfalar

Arşiv

Doç. Dr. Mustafa Said KIYMAZ

(Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü)

mustafa said kıymaz

1987 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Van’da tamamladı. 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne girdi. 2009 yılında lisans eğitimini tamamladı.

2009 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl yüksek lisansa başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan 2011 yılında mezun oldu.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.

2015 yılında doktor unvanını aldı. 2016 yılında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen aynı bölümde doçent doktor unvanıyla görev yapmaktadır.

Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak Kazakistan’ın Almatı şehrindeki Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

İyi derecede İngilizce bilen Kıymaz’ın Türkçe Eğitimi ve çocuk edebiyatı, özellikle çocuk dergileri konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri:
1. Kıymaz, M. S. (2010). Milli Hafıza Açısından Kahramanlık Hikâyeleri: İleri Yavrutürk Dergisi Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4 s: 103-117
2. Koç, R., Kıymaz, M. S. (2013). 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Tiyatro Metinleri İle Bu Metinlerin Orijinallerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl: 6, Sayı: 11
3. Yaprak, T., Kıymaz. M. S., Sermisakçı, E. (2015). Postmodernizm, Orhan Pamuk’un Postmodern Romanları ve Kafamda Bir Tuhaflık. Asos Journal Yıl: 3 Sayı: 10 s. 651-685

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri:
1. Çiftçi, Ö., Kıymaz, M. S. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Yazılarının Tutarlılık ve Metin Elementleri Açısından İncelenmesi. III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Aralık 2010, İzmir.
2. Kıymaz M. S. ve Ulutaş A. (2011). Değer Kazandırma Açısından Biyografiler: İleri Yavrutürk Dergisi Örneği. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı 8-9 Eylül 2011, Sakarya.
3. Ulutaş A. ve Kıymaz M. S. (2011). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersinden Beklentileri. 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı 8-9 Eylül 2011, Sakarya.
4. Ulutaş A. ve Kıymaz M. S. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Etkinliklerini Gerçekleştirmeye Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Adıyaman İli Örneği). Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu 19-19-20 Nisan 2011, İstanbul.
5. Kıymaz, M. S., Kıymaz, N., Yıldız, Ç. (2013). Süreli Çocuk Yayınlarında Edebi Türlerin Dağılımı. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 17-19 Mayıs 2013, International Burch University, Bosna-Hersek.
6. Koç, R., Kıymaz, M. S. (2013). Bir Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Ninni ve Balkanlar Çocuk Edebiyatında Ninni Örnekleri. I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 17-19 Mayıs 2013, International Burch University, Bosna-Hersek.
7. Yıldız, Ç., Yılmaz, M., Kıymaz, M. S. (2014). Edigey Destanında Kargışlar. фолклор в системе наөионалҗных и обәечеловеческих өенностей АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Kazan, Rusya.
8. Kıymaz, M. S. Yılmaz, M., Yıldız, Ç. (2014). Geçmişten Günümüze Çocuk Dergilerinde Edebiyat: 1940-2010 Mukayesesi. Adıyaman Üniversitesi, Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Adıyaman.
9. Kıymaz, M. S. (2014). Türk Edebiyatında Arap Harfli Çocuk Dergileri.. фолклор в системе наөионалҗных и обәечеловеческих өенностей АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Kazan, Rusya.
10. Kıymaz, M. S. (2014).Dönemeç Romanında Kahramanların Yaşadığı Dönüşümler. Osmangazi Üniversitesi VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu 16-18 Nisan 2014, Eskişehir.
11. Kıymaz, M. S. (2014). Türkiye Çocuk Dergisi’nde Yer Alan Masallar Üzerine Bir İnceleme (2011-2012). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği, I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi, 24 Ekim 2014, İstanbul.
12. Kıymaz, M. S. (2015). Çocuk Edebiyatında Gezi Yazısı Türü ve Çocuk Dergilerindeki Örnekleri. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği, II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, 23-24 Ekim 2015, İstanbul.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1. Kıymaz, M. S. ve Ulutaş A. (2012). Değer Kazandırma Açısından Biyografiler: İleri Yavrutürk Dergisi Örneği. Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar. (Çocuk Yazını Bölümü İçinde) Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri:
1. Ulutaş A., Kıymaz M. S. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Dersine İlişkin Beklentileri (Adıyaman İli Örneği). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 11 2012/3 s: 69-81

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
1. Kıymaz, M. S. (2011). Bir Çocuk Edebiyatı Türü Olarak Türkü. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu, 22-23 Ekim 2011, Sivas.
2. Kıymaz M.S. ve Ulutaş A. (2011). Süreli Çocuk Yayınlarının Çocuk Edebiyatı Ders Kitaplarında Ele Alınışı Üzerine Bir Araştırma. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 5-7 Ekim 2011 Ankara.
3. Ulutaş A. ve Kıymaz M. S. (2011). Okulöncesi Anadili Etkinliklerinde Şiir Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Adıyaman İli Örneği). 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 5-7 Ekim 2011 Ankara.
Diğer yayınlar
Kıymaz, M. S. (2013)Publisist Sözün Kudreti. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, Yıl: 6, Sayı: 11

YAZARLAR

Son yorumlar