Sayfalar

Arşiv

10. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

Robert Minnullin’in Doğumunun 75. Yılına Armağan

“Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Dil, Kültür ve Gelenekler; Tarih, Şiir, Kalkınma Stratejileri”

20-21 Ekim 2023 Kazan / Tataristan

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli olarak her yıl ekim ayında yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu bu yıl 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı, Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Tataristan Kazan (Volga) Federal Üniversitesi, Tataristan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği ve Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan’da yapılacaktır.
Tataristan’da 2023 yılı Ulusal Kültürler ve Gelenekler Yılı ilan edildiğinden bu yılki sempozyumun ana teması “Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Dil, Kültür ve Gelenekler: Tarih, Şiir, Kalkınma Stratejileri” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Tataristan Cumhuriyeti halk şairi Robert Minnullin’in 75. doğum yıldönümü nedeniyle Robert Minnullin’le ilgili başlıklara da yer verilmiştir.
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, uluslararası katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine getiren uluslararası bir etkinliktir.

Sempozyumu Düzenleyenler:

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği
Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı
Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
Tataristan Kazan (Volga) Federal Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Tataristan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği

Sempozyum İçin Düşünülen Süre:

Oturumlar iki gün yapılacak, her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.

Sempozyumun Yapılacağı Yer:

Tataristan, Kazan Federal Üniversitesi Filoloji ve Kültürlerarası İletişim Enstitüsü
Sempozyum, yüz yüze ve online (hibrit) olarak yapılacaktır. Online katılım için kullanılacak erişim programı daha sonra ilan edilecek ve katılımcılara bildirilecektir.

Sempozyum ile Eş Zamanlı Yapılacak Etkinlikler:

Çocuk Edebiyatı Eserleri Şenliği
Çocuk Edebiyatı Söyleşileri
Kazan Kültür Gezisi

Sempozyum Takvimi:

30 Ağustos 2023 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
01 Eylül 2023 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
20 Eylül 2023 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
20-21 Ekim 2023 Sempozyum Tarihi

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından dil-kültür-edebiyat ilişkisi
Çocuk edebiyatlarının ve kültürlerin karşılaştırmaları ve etkileşim yönleri
Çocuk ve gençlik edebiyatında kültür aktarımı
Çocuk edebiyatı ve kültürel etkinlikler
Çocuk edebiyatında değerler eğitimi
Çocuk ve gençlik edebiyatında mitler, masallar, destanlar ve efsanelerden yararlanma
Dünya sanat kültürü bağlamında Türk halklarının çocuk folkloru ve folkloristik
Felsefi ve estetik düşünceler bağlamında Türk halklarının çocuk edebiyatı ve kültürü alanında sosyal ve insani araştırmalar
Çocuklar ve gençler için sanatsal metin: dil, stil ve yapı
Postmodern resimli kitaplarda metnin kayboluşu
Çocuk edebiyatı eserlerinde kültür aktarımında anlamı tamamlayıcı olarak resimleme
Küreselleşme ve çocuk edebiyatı
Dijitalleşme çağı ve çocuk edebiyatına etkisi
Tataristan kültürünün Türkiye’de tanınması için Türkçe dersi ders kitaplarında yer alması önerilen Tataristan çocuk edebiyatı eserleri
Ana dili olarak Türkçe ve Tatarca öğretiminde kültürel unsurlar ve yabancı dil olarak Türkçe ve Tatarca öğretimi için hazırlanan materyallerde kültürel unsurlar

20. Yüzyılın sonları – 21. Yüzyılın başlarının şiiri: Tatar ve Türk edebiyatı bağlamında Robert Minnullin’in yaratıcılığı
Karşılaştırmalı edebiyat ve çeviri açısından Robert Minnullin’in çevirilerinde şiir sanatı
Robert Minnullin’in editörlük ve gazetecilik yönü, edebi-eleştirel ve sosyal faaliyetleri
Robert Minnullin’in eserlerinin kültür ve eğitim açısından incelenmesi
Robert Minnullin hakkında bildiri hazırlamak isteyenler, çalışmalarında kaynak olarak yararlanmak üzere şairin eserlerini 00 90 532 410 29 26 nolu telefonu arayarak derneğimizden temin edebilirler.

Yukarıdaki konular dışında gelecek bildiri önerileri de Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Liailia Mingazova (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof. Dr. Yücel Gelişli (Gazi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Dr. Melike Günyüz (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / İbn Haldun Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Flera Saifulina (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof. Dr. Seyfullah Yıldırım (Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim Kurum Koordinatörü)
Prof. Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan Uluslararası İslam Üni. Çocuk Edebiyatı Bölüm Bşk.)
Doç. Dr. Fatima Hocin (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Doç. Dr. Gelusa Kayumova (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Doç. Dr. Yusuf Günaydın (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Esat Erbil (Irak Türkmen Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)
Yerkegül Arykkara (Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)
Esat Erbil (Irak Türkmen Yazarlar Birliği)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)
Yerkegül Arykkara (Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Elnare Akimova (Azerb. Milli İlimler Akademisi Edb. Enst. Çocuk Edb. Şb. Bşk.)
Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, GÜProf. Dr. Ercan Alkaya (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Iskander Yarmakeev (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof. Dr. Işıl Altun (Folklor Akademi Dergisi Baş Editörü / Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Jovanka Denkova (Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Prof. Dr. Mahmut Çelik (Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehdi Hejvanî (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezir Temur (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Özkan (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yılmaz Yeşil (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Zhyldyz İsmailova (Karabük Üniversitesi)
Doç. Dr. Atıf Akgün (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)
Doç. Dr. Aygün Bağırlı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nizamî Gencevî Edebiyat Enstitüsü)
Doç. Dr. Erhan Solmaz (Uşak Üniversitesi)
Doç. Dr. Funda Masdar (Bitlis Eren Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramil Mirzagitov (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Doç. Dr. Raşit Koç (Kuzey Makedonya, Kalkandelen Devlet Üniversitesi)
Doç. Dr. Sibel Turhan Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç. Dr. Soner Sağlam (Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr. Öğretim Üyesi Hanifi Sanır (Gazi Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Abalı (Iğdır Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Kevser Tozduman Yaralı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Şakire Balıkçı (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr. Reyhana Salimova
Bestami Yazgan (Şair-Yazar)
Erdoğan Ergin (Eğitimci, Yazar)
Gülay Sormageç (Şair, Yazar)
Mehmet Akpınar (Eğitimci, Yazar)
Nevin Nesrin Soysal (Yazar, Besteci)
Nuran Turan (Yazar)
Seher Keçe Türker (Eğitimci Yazar)
Vural Eyikan (Yazar)

Bildirilerin Gönderileceği Adres:

Bican Veysel YILDIZ
Bağdat Cad. No: 385/B Maltepe/İSTANBUL
Tel: 00 90 532 410 29 26
bvy@hotmail.com.tr

Ayrıntılı Güncel Bilgi İçin:

www.cogeyb.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YAZARLAR

Son yorumlar