Sayfalar

Arşiv

8. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

          8. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU
                                                    22-23 Ekim 2021

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından 2014 yılından beri düzenli olarak her yıl ekim ayında yapılan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun sekizincisi bu yıl 22-23 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Sempozyumun ana teması, “Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eserlerinde Görsel Unsurlar”dır.

Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. yıl dönümü ve Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümünün UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınması ve 2021 yılının Türkiye’de “Yunus Emre ve Türkçe Yılı”, “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Yılı”, Azerbaycan’da ise “Abdullah Şaik Yılı” ve “Nizamî Gencevî Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle sempozyumda bu başlıklara da yer verilecektir.
Ana tema olarak Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Esrelerinde Görsel Unsurlar, bununla birlikte Yunus Emre, Çocuk Edebiyatı Dili Olarak Türkçe, İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Abdullah Şaik, Nizamî Gencevî konuları işlenecektir.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, uluslararası katılımcı sayısı ve yayın kriterleriyle akademik ve bilimsel değerlendirmelerde gerekli kriterleri yerine getiren uluslararası bir etkinliktir.

Sempozyumu Düzenleyen:
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği

Sempozyumun Paydaşları:
Folklor Akademi Dergisi

Sempozyum İçin Düşünülen Süre:
İki gün. Her oturumda 4 konuşmacı + 1 oturum başkanı tercih edilecektir.
Sempozyumun Yapılacağı Yer:
Covid-19 pandemi süreci nedeniyle sempozyum internet üzerinden telekonferans yöntemi ile online gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun online yayınında kullanılacak sistemle ilgili bilgiler ve erişim yöntemi tüm katılımcılara önceden bildirilecek, gerekli link ve şifreler gönderilecektir.

Sempozyum Takvimi:
20 Eylül 2021 Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarihi
30 Eylül 2021 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
10 Ekim 2021 Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metinlerinin Teslimi İçin Son Tarih
22-23 Ekim 2021 Sempozyum Tarihi

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eserlerinde Görsel Ögeler
Çocuk kitaplarında kullanılan görsel ögelerin çocuğun gelişimine etkileri
Çocukluk anlayışının inşasında görsel ögeler
Çocuk kitaplarında biçim ve içerik ilişkisi
Çocuk resim ilişkisi ve çocuk kitaplarında görsel tasarım ve resimleme
Çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinde resim, fotoğraf, karikatür, illüstrasyon, animasyon
Çocuk kitaplarının şekil özellikleri
Çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin toplumsal algılamasında görsel ögeler
Çocuğun bilişsel, duyuşsal, dil, sosyal-duygusal gelişiminde görsel unsurların önemi
Çocuk kitaplarında çizer etkisi
Resimli çocuk kitaplarında yazar-çizer ilişkisi
Çizgi romanların ve resimli çocuk kitaplarının kitap sevgisi bağlamında incelenmesi
Çocuk sinemasında, animasyon ve çizgi filmlerde görsellik

Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından Yunus Emre ve Türkçe
Çocuk ve gençlik edebiyatı dili olarak Türkçe
Yunus Emre eserlerinin dünya çocuk ve gençlik edebiyatındaki yeri
Yunus Emre’nin şiirlerinde çocuk ve gençlere verilen mesajlar
Türkiye’de ve Türki Cumhuriyetlerde eğitimde Yunus Emre’nin yeri

Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy eserlerinde çocuk ve gençlik
Mehmet Akif’in eserlerinde eğitimci vasfının yansımaları, Mehmet Akif Ersoy duruşu,
Akif’in eserlerinde çocuk, kadın, aile konularında verdiği sosyal mesajlar,
Çocuk edebiyatı eserlerinde Mehmet Akif ve İstiklal Marşı

Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından Hacı Bektaş Veli

Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından Ahi Evran

Abdullah Şaik’in çocuk şiirlerinin dili
Abdullah Şaik’in çocuk şiirlerinde konu çeşitliliği ve renklilik
Abdullah Şaik ve bu günkü çocuk şiirleri

Çocuk ve gençlik edebiyatı açısından Nizami Gencevi
Nizami Gencevi’nin şiirlerinde gençlere verilen öğütler ve kazandırılmak istenen değerler

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Bican Veysel Yıldız (ÇOGEYB Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr.Öğr.Üyesi Tacettin Şimşek (ÇOGEYB Akademik Kurul Başkanı / Atatürk Üniversitesi)
Dr. Melike Günyüz (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / İbn Haldun Üniversitesi)
Prof.Dr. İsa Habibbeyli (Azerb. Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edb. Enst. Müdürü)
Prof.Dr. Muhtar Kazımoğlu (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü Müdürü)
Prof.Dr. Ali Fuat Arıcı (ÇOGEYB Yönetim Kurulu / Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Işıl Altun (Folklor Akademi Dergisi Baş Editörü / Kocaeli Üniversitesi)
Prof.Dr. Liailia Mingazova (Tataristan, Kazan Volga Region Federal Üniversitesi)
Prof.Dr. Merziyye Necefova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Zhanna Yusha (Rusya, Novabirsk Bilimler Akademisi)
Doç.Dr. Abdul Fareed Brohi (Pakistan Uluslararası İslam Üni. Çocuk Edebiyatı Bölüm Bşk.)
Doç.Dr. Fatima Hocin (Makedonya Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Kahhar (Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi)
Doç.Dr. Fidan Qasımova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Dr.Öğr.Üyesi Lilya Memetova (Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi/Kırım)
Esat Erbil (Irak Türkmen Yazarlar Birliği Başkanı)
Yerkegül Arykkara (Kazakistan L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi)
Niloufar Bagherzadeh Akbari (İran Yazarlar Birliği)

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof.Dr. Ali Duymaz (Balıkesir Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Gültekin (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Kafkasyalı (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Prof.Dr. Ali Yakıcı (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Almaz Ülvi Binnatova.(Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)
Prof.Dr. Aynur Koçak (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Bahir Selçuk (Fırat Üniversitesi)
Prof.Dr. Bekir Şişman (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof.Dr. Dilaver Düzgün (Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Elizade Esgerli (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Prof.Dr. Elnare Akimova (Azerb. Milli İlimler Akademisi Edb. Enst. Çocuk Edb. Şb. Bşk.)
Prof.Dr. Ertegin Salamzade (AMİA Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü)
Prof.Dr. Esma Şimşek (Fırat Üniversitesi)
Prof.Dr. Feyzan Göher (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
Prof.Dr. Gıyasettin Aytaş (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Gülhan Atnur (Atatürk Üniversitesi)
Prof.Dr. Gülin Öğüt Eker (Hacettepe Üniversitesi)
Prof.Dr. Hanife Dilek Batislam (Çukurova Üniversitesi)
Prof.Dr. İslam Sadıq (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Prof.Dr. İsmet Çetin (Gazi Üni. Gazi Eğitim Fak. Türk Dili ve Edb. Eğitimi ABD Bşk.)
Prof.Dr. Jovanka Denkova (Makedonya İştip Goce Delcev Üniversitesi)
Prof.Dr. Lütviyye Asgerzade (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü)
Prof.Dr. Mahmut Çelik (Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi)
Prof.Dr. Mehdi Hejvanî (İran, Azad-i İslami Üniversitesi)
Prof.Dr. Mitat Durmuş (Kafkas Üniversitesi)
Prof.Dr. Nazlı Eda Noyan (Bahçeşehir Üni. İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü)
Prof.Dr. Ramazan Qafarlı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Prof.Dr. Seyfeddin Rızasoy (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Prof.Dr. Suat Ungan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Tülin Arseven (Akdeniz Üniversitesi)
Doç.Dr. Afaq Ramazanova (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Doç.Dr. Atıf Akgün (Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü)
Doç.Dr. Aygün Bağırlı (Azerb. Milli İlimler Akademisi Nizami Gencevi Edebiyat Enstitüsü)
Doç.Dr. Azer Turan (Azerbaycan Edebiyat Gazetesi Editörü)
Doç.Dr. Dilek Türkyılmaz (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Doç.Dr. Ebülfez Ezimli (Nahçıvan Devlet Üniversitesi Nahçıvan Muallimler Enstitüsü)
Doç.Dr. Elçin Abbasov (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Doç.Dr. Evrim Ölçer Özünel (Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)
Doç.Dr. İlkin Rüstemzade (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Folklor Enstitüsü)
Doç.Dr. Kemine Memmedova (Azerbaycan Nizami Gencevi Milli Edebiyat Müzesi)
Doç.Dr. Könül Hacıyeva (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. M. Abdullah Arslan (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Mehman Hasanlı (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Doç.Dr. Mustafa Said Kıymaz (Adıyaman Üniversitesi)
Doç.Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç.Dr. Neslihan Karakuş (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç.Dr. Nezaket İsmayilova (Nahcıvan Devlet Üniversitesi)
Doç.Dr. Oğuzhan Yılmaz (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Raile Kaşgarlı (İstanbul Üniversitesi)
Doç.Dr. Raşit Koç (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç.Dr. Sibel Turhan Tuna (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Doç.Dr. Tahir Zorkul (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç.Dr. Yasin Mahmut Yakar (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
Doç.Dr. Zülfikar Bayraktar (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Akyüz Öztokmak (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Erhan Solmaz (Uşak Üniversitesi)
Dr.Öğr.Gör. Gülperi Mezkit Saban (Hacettepe Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Hülya Yolasığmazoğlu (Giresun Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Abalı (Iğdır Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Kevser Tozduman Yaralı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Şakire Balıkçı (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Dr.Öğr.Üyesi Yakup Ömeroğlu (Avrasya Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Faruk Dündar (İngiltere Glasgow Üniversitesi)
Dr. Ruhengiz Aliyeva (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi)
Ali Hakkoymaz (Şair-Yazar)
Bestami Yazgan (Şair-Yazar)
Emine Usein (Kırım/Ukrayna Yazarlar Birliği)
Erdoğan Ergin (Eğitimci, Yazar)
Gülay Sormageç (Şair, Yazar)
Hayrettin İvgin (Halk Bilim Araştırmacısı-Dünya Söz Akademisi Başkanı)
Hüseyin Bokaî (İran Yazarlar Birliği)
Keziban Özcan (Yazar)
Mehmet Akpınar (Eğitimci, Yazar)
Nevin Nesrin Soysal (Yazar, Besteci)
Nuran Turan (Yazar)
Seher Keçe Türker (Eğitimci Yazar)
Vural Eyikan (Yazar)

Bildirilerin Gönderileceği Adres:
Bican Veysel YILDIZ
Bağdat Cad. No:385/B Maltepe/İSTANBUL
Tel: 0532 410 29 26
bicanveyselyildiz@hotmail.com.tr

Ayrıntılı Güncel Bilgi İçin:
www.cogeyb.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.